Definiţie

Leasing-ul

Reprezintă o operaţiune comercială prin care o parte denumită locator (compania de leasing) transmite pentru o perioadă determinată dreptul de posesie şi folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este către altă parte, denumită utilizator (persoană fizică sau persoană juridică), la solicitarea acesteia din urmă, contra unei plăţi periodice, denumită rata de leasing.

Leasing-ul financiar

Practicat în Republica Moldova presupune, în principiu, două contracte: unul de vânzare-cumpărare, încheiat între FURNIZOR, ca vânzător, şi societatea de leasing care creditează operaţiunea de leasing, în calitate de cumpărător, şi un contract de locaţiune încheiat între societatea de leasing (LOCATOR) şi un terţ beneficiar (LOCATAR).