Persoane juridice - Documente necesare

 • 1
  Cerere de finanţare (formular O.C.N. “Expert Leasing & Finance” S.R.L).  Descarca
 • 2
  Extras din „Registrul de Stat al Persoanelor Juridice” – forma deplină (nu mai vechi de 2 luni din data emiterii).
 • 3
  Licenţe şi autorizaţii (dacă activitatea necesită licenţiere).
 • 4
  Certificat TVA (dacă este subiect impozabil cu TVA).
 • 5
  Buletinele de identitate cu fişele de însoţire ale asociaţilor/fondatorilor, a conducătorului societăţii, a contabiluluişef (împreună cu ordinul de numire în funcţie) şi a persoanei împuternicite să semneze documentele.
 • 6
  Procesul verbal al organului decizional referitor la procurarea bunului în leasing, cu desemnarea persoanei împuternicite să semneze toate documentele necesare.
 • 7
  Actele de constituire cu toate modificările înregistrate la acesta (Statutul cu toate acordurile de modificare şi Contractul sau Actul de Constituire).
 • 8
  Situațiile financiare anuale pentru ultimul an autentificate prin ştampila Biroului Național de Statistică şi situațiile financiare la data solicitării finanţării (Forma 1, 2, 4). Descifrarea creanţelor şi datoriilor (ct.221 şi 521).
 • 9
  Certificat de la bancă privind lipsa sau soldul creditelor, lipsa datoriilor la tranşele de credit şi indicarea rechizitelor bancare.


Documente suplimentare necesare pentru înregistrarea imobilelor în leasing.

 • 10
  Raport de evaluare a bunului imobil solicitat.
 • 11
  Documentele primare care confirmă dreptul de proprietate (actul de proprietate) asupra bunului imobil solicitat (indicate în extrasul din Registrul bunurilor imobile).