Persoane fizice - Documente necesare

 • 1
  Cerere de finanţare (formular OCN „Expert Leasing&Finance” SRL).  Descarca
 • 2
  Buletinul de identitate al solicitantului de finanţare şi fişa de însoţire la acesta.
 • 3
  Confirmarea locului de muncă (Carnet de muncă şi Certificat de la locul de muncă de bază a solicitantului cu indicarea funcţiei ocupate şi a salariului lunar net pentru ultimul an).
 • 4
  Copie Acte de proprietate a solicitantului (soţului / soţiei sau fidejusorului).


Documente suplimentare necesare pentru înregistrarea imobilelor în leasing.

 • 5
  Raport de evaluare a bunului imobil solicitat.
 • 6
  Documentele primare care confirmă dreptul de proprietate (actul de proprietate) asupra bunului imobil solicitat (indicate în extrasul din Registrul bunurilor imobile).