Derulare

 • 1
  Solicitarea finanţării.

Clentul, după alegerea furnizorului şi a bunului, în funcţie de necesităţile sale, şi negocierea asupra preţului şi caracteristicilor bunului, se adresează la compania de leasing cu cererea de ofertă.În baza preţurilor stabilite cu furnizorul, compania de leasing întocmeşte o ofertă de finanţare în care sunt reflectate: avansul, rata de leasing, prima de asigurare, etc.

 • 2
  Prezentarea documentelor solicitate.

Pentru anlizarea situaţiei financiare, a solvabilităţii clientului şi stabilirea condiţiilor finale este necesară prezentarea unui set de documente, care poate varia în dependenţă de complexitatea proiectului supus finanţării.

 • 3
  Analiza dosarului.

Dupa analizarea situaţiei financiare, contabile şi juridice a clientului în baza documentelor prezentate se ia o decizie privind solicitarea finanţării. Evaluarea solicitării de leasing se efectueaza in maximum 24 ore.

 • 4
  Semnarea contractului de leasing.

În cazul acceptării finanţării, compania de leasing va semna un contract de leasing financiar cu clientul şi un contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul. Bunul achiziţionat urmează a fi asigurat pe toată durata contractului de leasing, pentru orice tip de risc, prima de asigurare fiind achitată de către utilizator

 • 5
  Livrarea bunului.

Livrarea bunului îi revine în totalitate furnizorului, operaţiune asistată de specialistul din partea companiei de leasing.